Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej https://www.editel.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://www.editel.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.editel.pl jest Editel Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, 31 – 416 Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@editel.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://www.editel.plw przypadku:
 • korzystania z usług serwisu internetowego poprzez zalogowanie przez panel Użytkownika do systemu archiwizacji faktur elektronicznych/ediPortal/Panel Kontrahenta – dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego – dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • zapisania się przez Użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • realizacji usług strony internetowej – w tym celu przetwarzane są takie informacje jak: adres IP, informacje o plikach cookies, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące aktywności na stronie internetowej, dane dotyczące sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także dane dotyczące geolokalizacji – tylko jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy ich funkcjonalności oraz prowadzenia statystyk korzystania ze strony internetowej, za pomocą plików cookies, adresów IP, danych dot. przeglądarki internetowej, aktywności na stronach www oraz sesji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujący zakres danych osobowych Użytkownika:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności:
 • adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego,
 • pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,
 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego.
 1. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych celów.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
 • przez okres 3 miesięcy, w przypadku udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy wynikającej z przesłanej nam wiadomości e-mail lub dla celów statystycznych.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania Użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@editel.pl.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 2. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”:
 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

NEWSLETTER

 1. Użytkownicy mają możliwość subskrypcji newslettera, poprzez dobrowolne podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowej w formie biuletynu „newsletter” – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora – Editel Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 122A, 31 – 416 Kraków.
 2. Zapisanie się do newslettera odbywa się za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty e-mail. Zasadniczo korzystamy z procesu double-opt-in w przypadku subskrypcji biuletynu. Po zapisaniu się do newslettera wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem. Kliknij dołączony link, aby potwierdzić rejestrację i akceptację naszego oświadczenia o ochronie danych.
 3. Podanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera jest dobrowolne.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Aby to zrobić, skorzystaj z linku podanego w newsletterze lub wyślij e-mail na adres marketing@editel.pl. Natychmiast usuniemy Twój adres z naszej listy mailingowej.
 5. Subskrybentom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie zgodnie z klauzulą informacyjną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez stronę https://editel.pl.

Analiza internetowa

Google Analytics i Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy odwiedzin stron internetowych przez użytkowników. Ta usługa wykorzystuje „cookies” – małe pliki, które są pobierane na Twój komputer. Pliki cookie zbierają informacje, które są wysyłane na serwer Google znajdujący się w USA, gdzie będą przechowywane. Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja IP. Proces ten jest realizowany poprzez skrócenie adresu IP użytkownika w krajach członkowskich UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ten sposób pomijana jest osobista identyfikacja Twojego adresu IP. W kontekście umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej przez dostawcę strony internetowej i Google Inc., korzystanie ze strony internetowej i inne działania na stronie internetowej są oceniane na podstawie zebranych informacji, a ponadto świadczone są określone usługi związane z korzystaniem z Internetu. Masz możliwość uniknięcia instalacji plików cookie na swoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli jednak przeglądarka nie akceptuje plików cookie, nie można zagwarantować bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wtyczka przeglądarki pozwala zahamować przesyłanie informacji zebranych za pomocą plików cookie (w tym adresu IP) do Google Inc., a tym samym uniknąć dalszego wykorzystywania informacji przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc. można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.

Ponadto ta strona korzysta z Menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami stron internetowych w oparciu o powierzchnię. Tagi to małe elementy kodu, które są używane jako narzędzie do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających. Google Manager po prostu implementuje tagi. Pliki cookie nie są instalowane w tym kontekście i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które zbierają dane, jeśli ma to zastosowanie. Niemniej jednak Google Tag Manager nie stosuje takich danych. W przypadku, gdy dezaktywacja została wdrożona na poziomie domeny lub pliku cookie, nadal istnieje dla wszystkich tagów śledzących, pod warunkiem, że zostały one zaimplementowane za pośrednictwem Menedżera tagów Google https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

Leady

Ta strona internetowa korzysta z „Leady” obsługiwanego przez Imper CZ s.r.o. (Victor Hugo 359/5, Praga 5, 15000, Republika Czeska). Ta usługa wykorzystuje metodę odcisku palca, dlatego pliki cookie nie są wymagane. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są gromadzone i przesyłane na serwer Imper, gdzie będą przechowywane i dalej przetwarzane w sposób anonimowy. W związku z tym żadne dane osobowe nie są rejestrowane. W razie potrzeby można dostarczyć raport sporządzony przez TÜV-SÜD (Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego). Dane osobowe przesyłane do strony internetowej za pośrednictwem newslettera lub formularza kontaktowego są przekazywane bezpośrednio do Leady bez żadnych modyfikacji. Więcej informacji na temat ochrony danych i Leady można znaleźć na stronie: https://imper.cz/en/.

Wtyczki

CleverReach

Aby ułatwić rejestrację biuletynu EDITEL, niniejsza strona internetowa udostępnia interfejs do programu newslettera CleverReach oferowanego przez CleverReach GmbH & Co. KG (Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy). Podczas rejestracji dane takie jak adres e-mail są automatycznie przekazywane do CleverReach i przechowywane na ich serwerach; dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newsletterów EDITEL. Aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są zarządzane zgodnie z prawem, zawarto umowę o zarządzanie danymi z CleverReach, która zapewnia zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych i CleverReach można znaleźć w sekcji dotyczącej ochrony danych: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

ISSUU

Ta strona internetowa korzysta z platformy elektronicznej ISSUU (Kollwitzstraße 75, 10435 Berlin, Niemcy) do publikowania czasopisma EDITEL. Pliki cookie są instalowane przez ISSUU, a dane przeglądarki są przesyłane do ISSUU. Jeśli nie zgadzasz się z tą procedurą, możesz zablokować wykonywanie plików cookie w blokowaniu wyskakujących okienek. Więcej informacji na temat ochrony danych i ISSUU można znaleźć na stronie: https://issuu.com/legal/terms.

Serwis YouTube

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek dostarczanych przez stronę YouTube obsługiwaną przez Google. Obie strony są obsługiwane przez YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. W związku z tym serwer YouTube otrzymuje informację, która z naszych stron internetowych została odwiedzona. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta YouTube. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Udostępnienie oferty online i hostingu internetowego

Sieć dostarczania treści

Korzystamy z tzw. „Content Delivery Network” (CDN). CDN to usługa, za pomocą której zawartość naszych usług online, w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafika lub skrypty, może być dostarczana szybciej i bezpieczniej za pomocą regionalnie rozproszonych serwerów połączonych przez Internet; Podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

EDITEL Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat ochrony danych EDITEL, nie wahaj się z nami skontaktować:

+48 12 21 32 300
info@editel.pl

 

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.