Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona Twoich danych osobowych jest jedną z naszych głównych trosk. Z tego powodu wszelkiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa (ustawa o ochronie danych, ustawa o telekomunikacji z 2003 r.). Niniejsza informacja o ochronie danych opisuje najważniejsze aspekty przetwarzania danych w odniesieniu do naszej strony internetowej.

Z tej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Gdziekolwiek na tych stronach gromadzone są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail), odbywa się to za Twoją wyraźną zgodą na podstawie Twojej własnej decyzji. Nie będziemy udostępniać takich danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje prawa

W związku z danymi osobowymi przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu, adaptacji i usuwaniu danych; Posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo do ochrony danych lub że Państwa prawa osobiste w związku z ustawą o ochronie danych zostały naruszone z jakiegokolwiek powodu, mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Austrii organem odpowiedzialnym jest austriacki organ ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Bezproblemowa ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niemniej jednak, w odniesieniu do rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych, podejmujemy wszelkie odpowiednie i najnowocześniejsze środki, które są wymagane do stworzenia poziomu ochrony odpowiadającego danemu ryzyku. Ponadto skuteczność naszych środków technicznych i organizacyjnych jest regularnie oceniana, przeglądana i oceniana w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych.

Formularz kontaktowy

Gdy użytkownicy skontaktują się z nami (np. za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonu lub mediów społecznościowych), będziemy przetwarzać ich dane w zakresie niezbędnym do przetwarzania żądań użytkowników i wykonywania wszelkich żądanych czynności.

Przetwarzamy prośby o kontakt, które otrzymujemy w ramach naszych stosunków umownych lub przedumownych, w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych i przedumownych lub przetwarzania wniosków (przed)umownych. Ponadto przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes w odpowiadaniu na takie żądania.

  • Rodzaje przetwarzanych danych: dane podstawowe (np . nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wprowadzony tekst, zdjęcia, filmy)
  • Osoby, których dane dotyczą: partnerzy komunikujący
  • Cel przetwarzania danych: prośby o kontakt i komunikacja

Newsletter

Masz możliwość zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty e-mail. W tym kontekście należy podać adres e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie biuletynu. Zasadniczo korzystamy z procesu double-opt-in w przypadku subskrypcji biuletynu. Po zapisaniu się do newslettera wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem. Kliknij dołączony link, aby potwierdzić rejestrację i akceptację naszego oświadczenia o ochronie danych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Aby to zrobić, skorzystaj z linku podanego w newsletterze lub wyślij e-mail na adres marketing@editel.pl.
Natychmiast usuniemy Twój adres z naszej listy mailingowej.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe, które zbierają dane ze stron internetowych lub domen odwiedzanych przez użytkownika i które są zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Pliki cookie są najczęściej używane do zapisywania informacji o użytkowniku podczas lub po jego wizycie w ofertach online. Zapisywane informacje obejmują m.in. ustawienia językowe dla danej strony, status logowania, koszyk, czy miejsce, w którym film został obejrzany. Przez pliki cookie rozumiemy również inne technologie, które mają takie same funkcje jak pliki cookie (np. gdy informacje dostarczone przez użytkowników są zapisywane za pomocą pseudoanonimowych procesów identyfikacji online, znanych również jako „identyfikatory użytkowników”).

Istnieją następujące rodzaje i funkcje plików cookie:

  • Tymczasowe pliki cookie (zwane również sesyjnymi plikami cookie): tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika określonych ofert online i zamknięciu przeglądarki.
  • Stałe pliki cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład pozwala to na zapisanie statusu logowania lub bezpośrednie wyświetlanie preferowanej treści za każdym razem, gdy użytkownik powraca na stronę internetową. Ponadto zainteresowania użytkownika wykorzystywane do pomiaru zasięgu strony internetowej lub do celów marketingowych mogą pozostać w takich plikach cookie.
  • Własne pliki cookie: własne pliki cookie to pliki cookie, które sami ustawiamy.
  • Pliki cookie stron trzecich: pliki cookie stron trzecich są najczęściej wykorzystywane przez reklamodawców (tzw. strony trzecie) do przetwarzania informacji dotyczących użytkowników.
  • Niezbędne (zwane również wymaganymi lub absolutnie niezbędnymi) pliki cookie: niektóre pliki cookie mogą być absolutnie niezbędne do obsługi strony internetowej (np. do przechowywania danych logowania i innych informacji o użytkowniku lub ze względów bezpieczeństwa).
  • Pliki cookie dotyczące wydajności, marketingu i personalizacji: pliki cookie są zazwyczaj również używane do pomiaru zasięgu strony internetowej i tworzenia profilu użytkownika z informacjami o zainteresowaniach lub zachowaniu użytkownika na określonych stronach internetowych (np. określone przeglądane treści, używane funkcje itp.). Takie profile służą między innymi do wyświetlania treści, które mogą odpowiadać potencjalnym zainteresowaniom użytkownika. Proces ten jest również znany jako „śledzenie”, które odnosi się do śledzenia potencjalnych zainteresowań użytkownika. Wszędzie tam, gdzie używamy plików cookie lub technologii „śledzącej”, poinformujemy Cię o tym w oddzielnej polityce ochrony danych lub gdy poprosimy Cię o zgodę.

Informacje o podstawie prawnej: podstawa prawna, na której polegamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy poprosimy Cię o zgodę, czy nie. W takim przypadku i jeśli zaakceptujesz stosowanie plików cookie, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie udzielona przez Ciebie zgoda. Jeśli nie, przetwarzamy dane za pomocą plików cookie w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. rentowne działanie naszych ofert online i ulepszanie) lub, wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie plików cookie, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Ogólne informacje na temat odwołania i rezygnacji:  W zależności od tego, czy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub upoważnieniu prawnym, masz możliwość odwołania udzielonej zgody lub rezygnacji z przetwarzania danych za pomocą technologii plików cookie w dowolnym momencie (łącznie zwanej „rezygnacją”). W pierwszej kolejności możesz odwołać swoją zgodę, dostosowując ustawienia przeglądarki, np. dezaktywując korzystanie z plików cookie (może to wpłynąć na funkcjonalność naszych ofert online). Możesz również odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie do celów marketingu internetowego za pośrednictwem wielu różnych usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, przechodząc do http://optout.aboutads.info lub http://www.youronlinechoices.com strony internetowej. Dodatkowe opcje odwołania są dostępne u uczestniczących dostawców i plików cookie.

Przetwarzanie danych w plikach cookie na podstawie zgody: zanim przetworzymy dane zebrane w wyniku korzystania z plików cookie lub zlecimy ich przetwarzanie, prosimy użytkowników o zgodę, którą mogą odwołać w dowolnym momencie. Przed otrzymaniem tej zgody umieszczamy tylko te pliki cookie, które są niezbędne do działania naszych ofert online. Wykorzystanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i interesie użytkowników oczekiwanym działaniem naszych ofert online.

Dostosuj ustawienia plików cookie

Analiza internetowa

Google Analytics i Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy odwiedzin stron internetowych przez użytkowników. Ta usługa wykorzystuje „cookies” – małe pliki, które są pobierane na Twój komputer. Pliki cookie zbierają informacje, które są wysyłane na serwer Google znajdujący się w USA, gdzie będą przechowywane. Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja IP. Proces ten jest realizowany poprzez skrócenie adresu IP użytkownika w krajach członkowskich UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ten sposób pomijana jest osobista identyfikacja Twojego adresu IP. W kontekście umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej przez dostawcę strony internetowej i Google Inc., korzystanie ze strony internetowej i inne działania na stronie internetowej są oceniane na podstawie zebranych informacji, a ponadto świadczone są określone usługi związane z korzystaniem z Internetu. Masz możliwość uniknięcia instalacji plików cookie na swoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli jednak przeglądarka nie akceptuje plików cookie, nie można zagwarantować bezbłędnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto wtyczka przeglądarki pozwala zahamować przesyłanie informacji zebranych za pomocą plików cookie (w tym adresu IP) do Google Inc., a tym samym uniknąć dalszego wykorzystywania informacji przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google Inc. można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.

Ponadto ta strona korzysta z Menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami stron internetowych w oparciu o powierzchnię. Tagi to małe elementy kodu, które są używane jako narzędzie do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających. Google Manager po prostu implementuje tagi. Pliki cookie nie są instalowane w tym kontekście i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które zbierają dane, jeśli ma to zastosowanie. Niemniej jednak Google Tag Manager nie stosuje takich danych. W przypadku, gdy dezaktywacja została wdrożona na poziomie domeny lub pliku cookie, nadal istnieje dla wszystkich tagów śledzących, pod warunkiem, że zostały one zaimplementowane za pośrednictwem Menedżera tagów Google https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

Leady

Ta strona internetowa korzysta z „Leady” obsługiwanego przez Imper CZ s.r.o. (Victor Hugo 359/5, Praga 5, 15000, Republika Czeska). Ta usługa wykorzystuje metodę odcisku palca, dlatego pliki cookie nie są wymagane. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są gromadzone i przesyłane na serwer Imper, gdzie będą przechowywane i dalej przetwarzane w sposób anonimowy. W związku z tym żadne dane osobowe nie są rejestrowane. W razie potrzeby można dostarczyć raport sporządzony przez TÜV-SÜD (Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego). Dane osobowe przesyłane do strony internetowej za pośrednictwem newslettera lub formularza kontaktowego są przekazywane bezpośrednio do Leady bez żadnych modyfikacji. Więcej informacji na temat ochrony danych i Leady można znaleźć na stronie: https://imper.cz/en/.

Wtyczki

CleverReach

Aby ułatwić rejestrację biuletynu EDITEL, niniejsza strona internetowa udostępnia interfejs do programu newslettera CleverReach oferowanego przez CleverReach GmbH & Co. KG (Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy). Podczas rejestracji dane takie jak adres e-mail są automatycznie przekazywane do CleverReach i przechowywane na ich serwerach; dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newsletterów EDITEL. Aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są zarządzane zgodnie z prawem, zawarto umowę o zarządzanie danymi z CleverReach, która zapewnia zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych. Więcej informacji na temat ochrony danych i CleverReach można znaleźć w sekcji dotyczącej ochrony danych: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

ISSUU

Ta strona internetowa korzysta z platformy elektronicznej ISSUU (Kollwitzstraße 75, 10435 Berlin, Niemcy) do publikowania czasopisma EDITEL. Pliki cookie są instalowane przez ISSUU, a dane przeglądarki są przesyłane do ISSUU. Jeśli nie zgadzasz się z tą procedurą, możesz zablokować wykonywanie plików cookie w blokowaniu wyskakujących okienek. Więcej informacji na temat ochrony danych i ISSUU można znaleźć na stronie: https://issuu.com/legal/terms.

Serwis YouTube

Ta strona internetowa korzysta z wtyczek dostarczanych przez stronę YouTube obsługiwaną przez Google. Obie strony są obsługiwane przez YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. W związku z tym serwer YouTube otrzymuje informację, która z naszych stron internetowych została odwiedzona. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta YouTube. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

EDITEL Kontakt

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat ochrony danych EDITEL, nie wahaj się z nami skontaktować:

+48 12 21 32 300
info@editel.pl

 

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.