EDI W OPIECE ZDROWOTNEJ I FARMACJI

O branży

Jedną z cech wyróżniających branżę ochrony zdrowia jest obecność wielu uczestników na rynku. Należą do nich szpitale i inne placówki służby zdrowia, producenci farmaceutyków, hurtownie farmaceutyczne, a także wykonawcy usług opieki nad pacjentem oraz producenci wyrobów medycznych. Razem tworzą złożony łańcuch dostaw, który obejmuje szeroką gamę leków, wyrobów medycznych, artykułów spożywczych i innych produktów, które każdego dnia zapewniają zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Wyzwania branży ochrony zdrowia i farmacji

Wszyscy uczestnicy rynku medycznego i farmaceutycznego odczuwają presję na obniżanie kosztów. W obliczu kurczących się budżetów rządowych należy bardzo ostrożnie zarządzać godzinami pracy i zasobami. Zamówienia klientów muszą być realizowane bardzo szybko, przy jednoczesnym upewnieniu się, że dostarczane są właściwe produkty, np. leki. W tym kontekście szybkie i dokładne gromadzenie danych jest równie ważne, jak ścisłe przestrzeganie wcześniej określonych warunków dostawy. W końcu bezpieczeństwo pacjenta jest ostatecznym celem.

UDI (unikatowa identyfikacja urządzenia)

UDI (Unique Device Identification) to ogólnoświatowy ustandaryzowany system identyfikacji produktów medycznych, który został przyjęty przez amerykańską Agencję FDA (Food and Drug Administration) w 2014 roku. Dla producentów wyrobów medycznych w Europie oznacza to, że muszą spełniać wszystkie wymagania związane z kodami UDI, jeśli chcą eksportować swoje produkty na rynek amerykański.

Certyfikowany dostawca EDITEL do przesyłania danych UDI do USA

Jako oficjalny zewnętrzny dostawca FDA, EDITEL oferuje wypróbowane i przetestowane rozwiązanie do automatycznego przesyłania danych do GUDID. Europejskie wymagania UDI dotyczące identyfikacji i rejestracji wejdą w życie w maju 2022 r. (EUDAMED). Wymagania te są podobne do przepisów FDA dotyczących UDI. Producenci w UE muszą przechowywać dane dotyczące konkretnych produktów. Ponadto wymagane jest mapowanie danych dla powiązanych procesów (etykietowanie, przesyłanie danych itp.).

Prosimy o bezpośredni kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.

Korzyści z EDI dla branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia

Elektroniczna wymiana danych (EDI)  i stopień automatyzacji, jaki tworzy, mają na celu umożliwienie firmom osiągnięcia wyżej wymienionego celu korporacyjnego. EDI zapewnia:

  • Szybkie i dokładne rejestrowanie i wymiana danych, takich jak numery partii, daty ważności i inne informacje dotyczące produktu
  • Skraca czas dostawy i sprawia, że ​​ręczne rejestrowanie artykułów staje się przestarzałe
  • Maksymalna niezawodność dostaw
  • Doskonała identyfikowalność towaru
  • Unika nadmiaru produktów
  • Zwiększa efektywność i obniża koszty wszystkich procesów logistycznych
  • Zastosowanie standardów GS1 w całej branży

Najczęściej używane komunikaty EDI w ochronie zdrowia i farmacji

Klienci z branży farmaceutycznej/opieki zdrowotnej

Icon: arrow-left
Icon: arrow-right
Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.