Certyfikaty ISO

Certyfikaty ISO to oficjalne dokumenty wydawane przez niezależne organizacje certyfikujące, które potwierdzają, że dany system zarządzania, proces, produkt lub usługa spełnia określone normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO, ang. International Organization for Standardization). ISO to niezależna, pozarządowa organizacja międzynarodowa, która opracowuje i publikuje standardy dotyczące różnych branż i dziedzin.

Certyfikaty ISO są odnawiane okresowo, zazwyczaj co trzy lata, i wymagają regularnych audytów, aby zapewnić ciągłe spełnianie wymagań standardu oraz uregulowań prawnych.

 

Poniżej lista aktualnych certyfikatów przyznanych EDITEL Polska S.A.

 

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Standard ten został opracowany wspólnie przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Celem ISO/IEC 27001 jest pomoc organizacjom w ochronie ich informacji w sposób systematyczny i skuteczny.

 

ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowy standard zarządzania jakością opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ) dla organizacji, które chcą zapewnić stałą jakość swoich produktów i usług oraz dążyć do zadowolenia klienta. ISO 9001 jest częścią rodziny norm ISO 9000, które odnoszą się do różnych aspektów zarządzania jakością.

 

ISO 14001:2015

ISO 14001 to międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który pomaga organizacjom minimalizować ich wpływ na środowisko, spełniać wymogi prawne i poprawiać efektywność operacyjną.

 

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.