Relacje inwestorskie

 

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu EDITEL Polska S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2 951 567 PLN i dzieli się na 2 951 567 akcji
o wartości nominalnej 1 PLN.

Akcjonariusz liczba akcji udział [%]
EDITEL Austria GmbH 2 662 333 90,20
Pozostali akcjonariusze 289 234 9,80
Suma: 2 951 567 100,00

 

Statut spółki

Przeczytaj

 

Kalendarz inwestora

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.  – 14 luty 2023 roku
  • Raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 roku
  • Raport roczny za 2022 r. – 25 kwietnia 2023 roku
  • Raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 roku
  • Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 roku
  • Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego

 

 

Autoryzowany doradca

www.incsa.pl

 

Animator

www.nwai.pl

 

Przydatne linki

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.