Relacje inwestorskie

 

EDITEL Polska S.A. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych usług Elektronicznej Wymiany Danych (EDI), które usprawniają procesy biznesowe w różnych branżach, w tym optymalizację łańcucha dostaw i procesów e-fakturowania. Usługi te mają na celu zwiększenie efektywności, redukcję kosztów oraz poprawę współpracy między partnerami handlowymi. EDITEL Polska S.A. nie posiada spółek zależnych. Model biznesowy EDITEL Polska opiera się głównie na systemie subskrypcji, co zapewnia stabilne i przewidywalne źródło przychodów.

Firma, działając jako dostawca usług EDI, promuje model „biznesu bez papieru”, co wpisuje się w aspekty środowiskowe minimalizując użycie papieru i przyczyniając się do ochrony środowiska. W obszarze społecznym, EDITEL utrzymuje zrównoważoną strukturę zatrudnienia pod względem płci i stosuje niedyskryminującą politykę kadrową, promując równość płci. Spółka posiada aktualną certyfikację ISO 9001, 14001 i 27001, co świadczy o wysokim standardzie zarządzania jakością. EDITEL Polska jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, co pozwala spółce wymieniać doświadczenia w zakresie przestrzeganiu zasad rynku kapitałowego i stosowania dobrych praktyk. Biznesowy model spółki przypomina model operatora telekomunikacyjnego.

Data pierwszego notowania 30.03.2012 r.
Zmiana nazwy z Edison S.A. na EDITEL Polska S.A. 17.07.2023 r.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu EDITEL Polska S.A.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2 951 567 PLN i dzieli się na 2 951 567 akcji
o wartości nominalnej 1 PLN.

Akcjonariusz liczba akcji udział [%]
EDITEL Austria GmbH 2 662 333 90,20
Pozostali akcjonariusze 289 234 9,80
Suma: 2 951 567 100,00

 

Statut spółki

Przeczytaj

 

Kalendarz inwestora

Zarząd Spółki EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
  • Raport roczny za 2023 r. – 25 kwietnia 2024 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

Relacje inwestorskie

EDITEL Polska S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
www.editel.pl
+48 12 21 32 300
ri@editel.pl

Autoryzowany doradca

INC S.A.
ul. Abpa A. Baraniaka 6,
61-131 Poznań
www.incsa.pl
+48 61 851 86 77
biuro@incsa.pl

Animator

NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
www.nwai.pl
+48 222 019 750
company@nwai.pl

Przydatne linki

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.