XRechnung

XRechnung – e-faktura dla niemieckich instytucjach publicznych

XRechnung to oparty na XML format faktury, który został wyznaczony jako preferowany format do wdrażania dyrektywy UE 2014/55/UE w Niemczech. Dyrektywa ta nakłada na wszystkich klientów publicznych lub koncesjonariuszy obowiązek przyjmowania i przetwarzania faktur elektronicznych. Istniejący standard XRechnung dopuszcza tylko dwa formaty XML do przesyłania faktur elektronicznych: UBL lub UNCEFACT/CII.

Kogo dotyczy ten wymóg?

Wymóg ten dotyczy wszystkich firm, które przedkładają rządowi faktury za produkty i usługi na kwotę 1000 EUR netto lub wyższą. W przypadku tych firm dostęp do elektronicznego systemu XRechnung musi być uruchomiony.

PEPPOL – najłatwiejsza droga do XRechnung

Największym wyzwaniem dla dostawców jest dostosowanie faktur do formatu XRechnung, a następnie przesłanie ich do instytucji publicznej. Najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem spełnienia tych wymagań jest w pełni zautomatyzowana transmisja za pośrednictwem sieci PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine). EDITEL oferuje swoim klientom techniczny dostęp do instytucji publicznych w Niemczech za pośrednictwem PEPPOL. Na życzenie zajmiemy się również sprawdzeniem faktury, dostosowaniem do formatu XRechnung oraz automatycznym przesyłaniem faktur.

Twoje korzyści

  • Zgodność z wymogami prawnymi
  • Przyspieszenie płatności dzięki ustrukturyzowanym danym cyfrowym
  • Umożliwienie odbiorcom faktur automatycznego przetwarzanie otrzymanych danych
  • Oszczędności dzięki zautomatyzowanym procesom
  • Zmniejsza potencjalne błędów
  • Wsparcie dla celów ESG – oszczędność m.in. papieru i energii
Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.