Komunikacja EDI

EDI Communication

Prosta i bezpieczna wymiana dokumentów biznesowych

Elektroniczna wymiana informacji musi opierać się na zaufaniu i pełnym bezpieczeństwie. Takich gwarancji dostarcza – już od ponad 40 lat – usługa komunikacji EDI świadczona przez Grupę EDITEL.

EDITEL zarządza jedną z największych międzynarodowych sieci EDI. Każdego roku za pośrednictwem usług świadczonych przez Grupę EDITEL ponad 20 tysięcy firm przetwarza ponad 400 milionów transakcji. Jedno połączenie z infrastrukturą komunikacji EDI od EDITEL wystarczy, aby połączyć się z każdym partnerem biznesowym na Świecie.

Komunikacja EDI: Korzyści

  • Niezawodna i błyskawiczna wymiana dokumentów biznesowych
  • Jedno połączenie do wszystkich partnerów biznesowych
  • Gwarancja bezpieczeństwa danych
  • Monitoring wszystkich transakcji
  • Wsparcie techniczne 24/7
  • Wsparcie dla rozwiązań branżowych
  • Połączenia międzynarodowe
  • Komunikacja w standardzie GS1 i standardach branżowych

Niezawodna infrastruktura informatyczna oraz certyfikowane procedury bezpieczeństwa (ISO 27001) stanowią gwarancję dla komunikacji EDI i cyfrowego archiwum faktur. Wszystkie procesy i dane przebiegają w kilku najwyższej jakości centrach danych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Faktury elektroniczne są archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowymi i w zgodzie z krajowymi wymaganiami.

Międzynarodowe doświadczenie grupy EDITEL pozwala sprawnie i kompleksowo łączyć partnerów biznesowych na całym świecie. Sieć połączeń oferowana przez EDITEL pozwala na dotarcie do wszystkich partnerów biznesowych za pomocą jednego połączenia niezależnie od kraju. Ponadto, EDITEL zapewnia wiedzę dotyczącą rynków lokalnych, co może mieć szczególne znaczenie w zakresie e-faktur.

Oferujemy wsparcie w zakresie komunikacji EDI i budowy społeczności EDI – wieloletnie doświadczenia pozwoliły nam stworzyć metodologię onboardingu partnerów biznesowych, ułatwiającą szybkie i efektywne nawiązywanie połączeń EDI.

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.