EDI W E-ADMINISTRACJI

Cyfrowa agenda dla e-administracji.

Termin „e-administracja” stał się synonimem nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej. Na poziomie UE cel dla e-administracji definiuje się następująco: „poprawa usług publicznych i procesów demokratycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ułatwienie definiowania i wdrażania polityki publicznej”.

Jednym z elementów realizacji tego celu było nałożenie na administrację publiczną, we wszystkich krajach wspólnoty, obowiązku odbioru faktur elektronicznych. Obowiązek ten wypływa wprost z norm zawartych w Dyrektywie 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

EDI – najprostsza integracja z e-fakturami B2G

Firmy, które już korzystają z elektronicznej wymiany danych (EDI) w EDITEL, potrzebują tylko uruchomić dodatkową funkcjonalność żeby połączyć się z instytucjami publicznymi. Firma EDITEL opracowała rozwiązanie umożliwiające przesyłanie e-faktur. Skontaktuj się z nami aby omówić konkretny przypadek. Systemy e-fakturowania B2G stale się rozwijają.

Wybrane krajowe systemy e-faktur (B2G) zgodne z Dyrektywą 2014/55/UE

 • Polska: PEF  (kontrakt brokera PEF dla Ministerstwa Rozwoju i Technologii realizowany jest  konsorcjum PEF Expert, do którego należy EDITEL Polska S.A.)
 • Austria: e-Rechnung / ebInterface
 • Niemcy: XRechnung / ZUGFeRD
 • Włochy: SdI / Fattura PA
 • Francja: Chorus Pro / Factur-X
 • Hiszpania: FACe

 

PEPPOL – uniwersalny sposób na komunikację B2G w całej Europie

W całej Unii Europejskiej obowiązuje elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. Na mocy Dyrektywy 2014/55/EU wszystkie kraje UE zostały zobowiązane do odbioru faktur ustrukturyzowanych zgodnych z wymaganiami Dyrektywy, tj. spełniających wymagania ustrukturyzowanych formatów zgodnych ze standardami opublikowanymi przez Komisje Europejską jako standardy spełniające wymagania Normy Europejskiej EN 16931-1.

W praktyce oznacza to wprowadzenie przez państwa członkowskie systemu umożliwiającego wystawianie i przyjmowanie faktur w ramach zamówień publicznych z wykorzystaniem specjalnej platformy Peppol (ang. Pan-European Public Procurement Online).

OpenPEPPOL zapewnia możliwość elektronicznej wymiany ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych za pomocą sieci wzajemnie połączonych systemów teleinformatycznych zgodnych z platformą elektronicznego fakturowania. Członkostwo w OpenPEPPOL pozwala na spełnienie celu, jaki został postawiony w dyrektywie 2014/55/UE, czyli usprawnienie wymiany ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

EDITEL jest certyfikowanym punktem dostępowym Peppol – skontaktuj się z nami aby omówić możliwość integracji z systemami e-faktur B2G w poszczególnych krajach.

Twoje korzyści z EDI w administracji publicznej

 • Zgodność z wymogami prawnymi
 • Przyspieszenie płatności dzięki ustrukturyzowanym danym cyfrowym
 • Umożliwienie odbiorcom faktur automatycznego przetwarzanie otrzymanych danych
 • Oszczędności dzięki zautomatyzowanym procesom
 • Zmniejsza potencjalne błędy
 • Wsparcie dla celów ESG – oszczędność m.in. papieru i energii
Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.