Kolejne doniesienia w sprawie cyfryzacji faktur

Komisja Europejska dąży do zharmonizowania kontroli transakcji na potrzeby e-faktur VAT i sprawozdawczości w czasie rzeczywistym – czytamy w opublikowanym w dniu 7 grudnia 2022 roku projekcie zmian do dyrektywy VAT.

Komisja Europejska (KE) przeprowadziła przegląd mający na celu wprowadzenie zharmonizowanych wymogów w zakresie sprawozdawczości cyfrowej (DRR) w 27 państwach członkowskich. Konsultacje publiczne zakończyły się w maju 2022 r. i przyczyniły się do opracowania zmian, do dyrektywy VAT 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących podatku VAT w epoce cyfrowej.

Zmiany te będą wprowadzane stopniowo w latach 2025-2028, po ich przyjęciu przez państwa członkowskie na forum Rady UE. Jest mało prawdopodobne, aby pojawił się jakikolwiek sprzeciw wobec poniższych środków, które są postrzegane jako wrażliwe środki zwiększające dochody w trudnych czasach.

Na szczególną uwagę zasługują 2 spośród trzech filarów tej reformy:

  • wymogi sprawozdawczości cyfrowej (DDR) i e-fakturowanie;
  • platforma poboru podatków ekonomicznych z tytułu podróży i zakwaterowania;

W ramach wymogu w zakresie sprawozdawczości cyfrowej dostępne będą dwie ścieżki zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT i wykorzystania efektywności cyfryzacji fakturowania i raportowania. KE wprowadzi zabezpieczenia i zachęty, aby zapewnić zbieżność tych dwóch ścieżek z jedną normą UE dotyczącą fakturowania (EN 16931).

Czy stosowanie e-faktur we wszystkich krajach Wspólnoty stanie się obowiązkiem, który KE zapowiadała od dawna?

Czy to początek nowej epoki, w której transakcje będą musiały być najpierw rozliczane z organami podatkowymi?

Czy Komisja Europejska powinna dążyć do narzucenia standardu e-fakturowania, aby zapewnić swobodną wymianę – interoperacyjność – między systemami różnych krajów?

Jeśli tak, czy obecna unijna norma dotycząca e-fakturowania EN 16931 jest odpowiednia jako wspólny system? I czy powinien to być wyłączny standard, czy też inne istniejące standardy są dopuszczalne?

Na te pytania, będziemy szukać odpowiedzi analizując zapisy proponowanych zmian w projekcie.

 

Przeczytaj więcej o nowościach!

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.