Usługi EDI dla Rewe International AG

EDI pionierem

W ciągu ostatnich dwóch dekad REWE International AG konsekwentnie inwestowała na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma była również jedną z pierwszych, która zapoczątkowała wykorzystanie EDI, rozszerzając swoją infrastrukturę EDI na ten region. Aby to osiągnąć, REWE potrzebowało rozwiązania EDI, które wykraczałoby poza zapewnienie maksymalnej jakości usług. Musiała być również elastyczna i wydajna, jeśli chodzi o spełnianie wymagań technicznych centrali, lokalnych sklepów detalicznych i partnerów biznesowych.

Nasza udana współpraca z firmą EDITEL sięga 25 lat wstecz. Jeśli chodzi o rozbudowę naszej sieci EDI, wiemy, że możemy polegać na najwyższym profesjonalizmie i dogłębnej wiedzy ekspertów EDITEL. Dypl. Ing. Norbert Bures, Dyrektor ds. IT i Organizacyjnych

Najwyższej klasy usługi EDI

Współpraca pomiędzy REWE International AG i eXite® Business Integration Network by EDITEL jest flagowym projektem dla potencjału optymalizacyjnego EDI. Wraz z rozwojem działalności REWE International AG, eXite® był na bieżąco udoskonalany. Obecnie jest to główna platforma wykorzystywana do wymiany danych biznesowych ze sklepami detalicznymi i partnerami biznesowymi w REWE International AG. Regionalne spółki zależne EDITEL wspierają te procesy lokalnie. Wszystkie procesy zamówień na towary są przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany za pośrednictwem wysoce dostępnego połączenia między eXite® a centrum EDI REWE International AG. Pozwala to na maksymalną wydajność i zrównoważony rozwój w całym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Jedno połączenie dla wszystkich partnerów biznesowych

eXite® daje REWE International AG scentralizowany węzeł dystrybucyjny dla wszystkich partnerów biznesowych działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Za pośrednictwem eXite® wymienia się kilka milionów elektronicznych transakcji biznesowych z udziałem ponad 1 krajowych i międzynarodowych dostawców i partnerów biznesowych. Zgodnie z filozofią „one-stop shop” firmy EDITEL, indywidualne umowy serwisowe z lokalnymi dostawcami usług EDI należą już do przeszłości. Wszyscy dostawcy otrzymują dane elektroniczne bezpośrednio za pośrednictwem wysokowydajnej sieci eXite®.

EDITEL jest wiarygodnym partnerem w zakresie naszej ekspansji w Austrii i innych krajach, w których REWE International AG prowadzi działalność. W związku z tym EDITEL odgrywa decydującą rolę w pomyślnym zakończeniu tego projektu EDI, który jest dla nas bardzo ważny.” Mag. Sabine Thaler, kierownik działu odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne i zarządzanie projektami

Zarządzanie partnerami w REWE International AG

REWE International AG rozpoczęła niedawno dużą inicjatywę mającą na celu radykalne zwiększenie penetracji EDI we wszystkich międzynarodowych sklepach detalicznych. Projekt koncentrował się na rozszerzeniu komunikacji EDI z dostawcami już podłączonymi do systemu, a także na włączeniu nowych dostawców. Ostatecznym celem jest 100% penetracja EDI we wszystkich krajach, w których REWE International AG prowadzi działalność.

Korzyści dzięki EDI w REWE International AG

  • Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Jeden interfejs dla wszystkich partnerów biznesowych
  • Bezproblemowa integracja partnerów krajowych i międzynarodowych
  • Bezpieczna i wysoce dostępna sieć EDI

O REWE International AG

REWE International AG, z 2.500 sklepami detalicznymi (BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA i ADEG), jest jedną z największych firm w austriackiej branży FMCG. Firma zatrudnia 75 000 pracowników w Austrii i za granicą, którzy pracują w 3 600 sklepach detalicznych. REWE International AG jest częścią niemieckiej Grupy REWE, jednej z wiodących europejskich korporacji handlowych i turystycznych. Siedziba REWE International AG znajduje się w Wiener Neudorf w Austrii. Z centrali REWE International AG koordynuje wszystkie działania EDI dla swoich sklepów detalicznych w Austrii i we Włoszech, a także w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowacji i Czechach.

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.