Aktualizacja informacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

2.02.2024 r. odbyło się ważne spotkanie w Ministerstwie Finansów dotyczące wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur. Wśród kluczowych ustaleń znajdują się m.in. harmonogram prac nad systemem, plany dotyczące usprawnienia i naprawy błędów, a także zapowiedź działań informacyjnych i szkoleń dla przedsiębiorców. Ministerstwo podkreśliło również, które elementy systemu pozostaną bez zmian, a nad jakimi kwestiami będą jeszcze trwały dyskusje. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw oraz zapowiedziano powołanie grup konsultacyjnych.

 

 1. Na podstawie analiz na przełomie kwietnia i maja 2024 r. Ministerstwo Finansów będzie w stanie określić datę wejścia w życie obowiązkowego KSeF, zaś sam harmonogram prac związanych z KSeF ma wyglądać następująco:
 • od 02.02.2024 do kwietnia / maja 2024 r.– analiza i proces audytu,
 • na przełomie kwietnia / maja 2024 r.– podanie terminu wejścia w życie,
 • od lipca 2024 r. – legislacja.

 

 1. MF chce przede wszystkim usprawnić dotychczasowy system, a także zidentyfikować i naprawić błędy krytyczne. Obecnie głównymi problemami jest wydajności systemu (brak pewności, czy duża liczba faktur zostanie sprawnie obsłużona w KSeF) oraz funkcjonalność w trakcie niedostępności KSeF.

 

 1. Założeniem MF jest, aby koszty związane z KSeF nie wzrastały, dlatego też planowane jest jak najszybsze wydanie rozporządzeń technicznych, w celu sprawnego wdrożenia KSeF.

 

 1. MF zapowiedziało również większą aktywność informacyjną ws. KSeFin. poprzez zorganizowanie specjalnej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej poświęconej KSeF, czy też przygotowanie odpowiedzi na pytania dot. KSeF – które mają się pojawić do 9 lutego 2024 r.

 

 1. Jeśli chodzi o mikro / małych przedsiębiorców, MF wskazało, że zdaje sobie sprawę, iż nie podjęto wystarczających działań informacyjnych, dla tej grupy. Dlatego też, planowane jest dotarcie do tego segmentu poprzez organy podatkowe, które mają uczyć biznes posługiwania się aplikacją do KSeF. W związku z tym MF uruchomiło już warsztaty trenerskie, tak by możliwe było organizowanie szkoleń dla mikro / małych przedsiębiorców.

 

 1. MF podkreśliło, iż nie chciałoby zmieniać następujących kwestii: (i) daty wystawienia e-faktury (tj. daty z pola_P1), (ii) schemy e-faktury (zatem struktura FA(2) z 01.09.2023 powinna pozostać), (iii) terminu przesyłania e-faktury w trybie offline (zatem jeden dzień roboczy na przesłania faktury powinien pozostać), (iv) konieczności pobierania nr KSeF m.in. na potrzeby JPK czy faktur korygujących, (v) obowiązku podawania nr KSeF w przelewie – bowiem jak twierdzi MF są to kwestie uszczelniające, które leżą u podstaw tego systemu.

 

7. Natomiast kwestiami do dalszych dyskusji z podatnikami (i ewentualnej zmiany są):

 • przesunięcie stosowania sankcji,
 • obowiązkowy KSeF dla podatników zwolnionych,
 • faktury wystawiane z kasy fiskalnej i paragony z NIP,
 • wystawianie faktur w KSeF dla konsumentów,
 • wydawanie aktów wykonawczych z dłuższym vacatio legis.

 

 1. Dodatkowo na spotkaniu MF wyszło z propozycją powołania następujących grup konsultacyjnych:
 • rolnicy ryczałtowi i małe/ mikro firmy,
 • księgowi i IT,
 • duże i średnie firmy oraz JST,
 • materiały szkoleniowe i wyjaśnienia – co wywołało szeroką dyskusję, na podstawie, której postulowano, rozdzielenie JST od dużych firm oraz powołanie grup tematycznych, a nie podmiotowych.

 

 

Więcej na Regulacje i e-Faktury

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.