EDI – wyższy poziom optymalizacji w GKN Driveline Polska

Już od 2003 roku firma GKN Driveline wykorzystuje komunikację EDI. Pierwotnym powodem wdrożenia EDI były wymagania jednego z koncernów motoryzacyjnych. Podczas analizy poprzedzającej wdrożenie EDI zostały zidentyfikowane procesy, które muszą ulec zmianie, aby sprostać wymaganiom odbiorcy. Została przeprowadzona reorganizacja procesów odbioru prognozy zamówienia, harmonogramów dostaw i awizowania wysyłki. Zaprojektowano także procesy kontrolne.

Analiza dobitnie potwierdziła, że automatyzacja wymienionych procesów wskazuje na duży potencjał optymalizacyjny. W tradycyjnych procesach występowały błędy
wynikające z manualnego przetwarzania danych oraz z braku standardu form komunikacji. Wszystko składało się na wydłużenie czasu procesowania zamówienia w związku z np. brakiem numeru zamówienia, złą jakością faksu czy generalnie słabą jakością danych. Powodowało to konieczność dodatkowego kontaktu telefonicznego z zamawiającym.

Rozwiązanie

Aby sprostać wymogom koncernów motoryzacyjnych (OEM) GKN Driveline Polska wybrał EDISON S.A. w celu wdrożenia komunikacji EDI. Konieczne było uruchomienie automatycznej wymiany komunikatów DELFOR (prognoza zamówienia), DELJIT (harmonogram dostaw) i ASN (awizo dostawy). Przed rozpoczęciem komunikacji należało ustanowić połączenia w oparciu o protokół OFTP2 – najczęściej stosowany wśród koncernów motoryzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie EDISON S.A. w branży automotive pozwoliło przez lata dopasować konfigurację połączeń do wymagań wszystkich OEM. Po ustanowieniu połączeń zostały przeprowadzone testy komunikacji w trybie JIT (just in Time), a ostatecznie uruchomiono komunikację EDI w środowisku produkcyjnym. Automatyczne procesowanie komunikatów DELFOR, DELJI i ASN radykalnie przyspieszyło procesy obsługi.

Wyniki

EDISON S.A. korzystając z wieloletnich doświadczeń z branżą automotive pomógł GKN Driveline szybko i bezproblemowo uruchomić automatyczną komunikację EDI z koncernami motoryzacyjnymi (OEM). Automatyzacja procesów pozwoliła wyeliminować błędy i znacząco zwiększyć jakość danych, co przełożyło się na znaczące oszczędności. Czas potrzebny na obsługę skrócił się z 499h do 32h w ujęciu miesięcznym i z 33,5 min na 2,2 minut przekładając na 1 zamówienie. Oszczędność czasu to także dostępność wykwalifikowanych pracowników dla innych zadań.

Rozszerzenie projektu EDI

Profesjonalizm i wysokie kompetencje zespołu wdrożeniowego Edison spowodowały, iż po kilku latach GKN Driveline Polska zdecydował się na rozwinięcie projektu EDI o kanał swoich lokalnych dostawców, dążąc tym samym do pełnej optymalizacji procesów produkcji.

Aktualnie projekt z dostawcami obejmuje komunikaty: DELFOR, DELJIT oraz ASN. Standard i format komunikatów zostały wybrane przez GKN. Po stronie Edisona leży odpowiedzialność za zapewnienie translacji komunikatów do ustalonych standardów.

GKN to klasyczny przykład firmy, który rozpoczęła swoją przygodę EDI od realizacji wymagań swoich odbiorców (OEM – FORD), a zdobyte doświadczenia wykorzystała do automatyzacji komunikacji z dostawcami.

„EDISON S.A. realizuje dla nas projekty, które skutecznie wspierają proces optymalizacji produkcji. W trakcie wieloletniej już współpracy EDISON S.A. dał się poznać jako firma posiadająca wysoko wykwalifikowany i zaangażowany zespół pracowników, dzięki czemu komunikacja miedzy nami jest na wysokim poziomie, a pojawiające się nowe potrzeby w zakresie świadczonych usług EDI realizowane są efektywnie i bezproblemowo. Z przyjemnością rekomendujemy EDISON S.A. jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcę usług EDI.” – Justyna Kołodziejska-Kwiecień Dyrektor Zakupów GKN Driveline Polska

O GKN Driveline

GKN Driveline Polska Sp. z o.o. to część globalnego koncernu GKN Driveline z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania). 51 strategicznie rozmieszczonych zakładów produkcyjnych zapewnia firmie obecność w 20 krajach na całym świecie. Firma jest dostawcą klasy Tier1 dla większości producentów samochodów, w tym dla Alfa Romeo, Audi, AwtoWAZ, Bentley, Daimler, Fiat, GM, Jaguar (Graz), Maserati, Porsche, PSA, Suzuki, TMMF, TPCA, Volkswagen, Volvo.
Polski oddział firmy produkuje półosie, odkuwki, wały napędowe oraz inne drobniejsze komponenty. Zakład produkcyjny w Polsce istnieje od 1996 roku i wciąż dynamicznie się rozwija.

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.