Tradycja i Jakość wdrożyła elektroniczną wymianę danych

Traditional grocery store: polish tradition and forward-thinking mindset at Tradycja i Jakość

Polska tradycja i przyszłościowy sposób myślenia

Przykład firmy Tradycji i Jakość Sp. z o.o. pokazuje, że coraz częściej po EDI sięgają także mniejsi detaliści. Mijają 3 lata odkąd T&J korzysta z elektronicznej wymiany danych, wprowadzonej przez EDISON SA.

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i Jakość Sp. z o. o. (T&J ) to polska firma z ciekawymi korzeniami. Od 1989 roku funkcjonowała jako Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Północ we Wrocławiu. Przekształcona ustawowo w 2015 roku tworzy obecnie sieć sprzedaży składającą się z 13 placówek handlowych. Do jednych z bardziej prestiżowych należą Delikatesy T&J w Pasażu Grunwaldzkim. T&J to przedsiębiorstwo, w którym głęboko zakorzenione tradycje polskiego handlu idą w parze z nowoczesnością. W 2019 roku firma podjęła współpracę z EDISON S.A. i od tamtej pory konsekwentnie wdraża komunikację EDI jako wiodącą formę wymiany dokumentów ze swoimi dostawcami.

Wdrożenie usługi EDI

Samo wdrożenie EDI i uruchomienie systemu archiwizacji faktur SAFE trwało tydzień. Natomiast przygotowanie się do realizacji projektu zajęło T&J około 4 miesięcy. Technologia EDI wdrażana była stopniowo. Zaczęto od automatycznej obsługi załączników e-mail. Były one dodatkiem do wersji papierowej dokumentu, a ich celem było ułatwienie wprowadzenia dokumentu do obiegu wraz z pozycjami towarowymi. Następnie wprowadzono obsługę komunikatów EDI we współpracy z operatorem, czyli firmy Edison. Edison zweryfikował plik XML, który T&J tworzyła już wcześniej, przeprowadził niezbędne szkolenia, a następnie zestawił połączenie i zrealizował wdrożenie pilotażowe na grupie 5 dostawców. Wszystko po to, by wyeliminować ewentualne problemy przy realizacji wdrożenia ze wszystkimi partnerami handlowymi.

Odejście od papieru

Po zamknięciu etapu pilotażowego otrzymano listę firm, które wyraziły wcześniej chęć wymiany dokumentów w formacie EDI i zaczęto je podłączać do systemu. W 2019 r. zrealizowano rollout dla firm, które jeszcze nie korzystały z komunikacji EDI. Projekt obejmował wymianę komunikatów INVOIC (faktury) i ORDERS (zamówienie), system automatycznej konfrontacji faktur i faktur korygujących z dowodami dostaw i zwrotami, a także wymianę komunikatu APERAK – potwierdzeń odebrania faktury. Po uruchomieniu kanału komunikacji elektronicznej przez Edison z większością dostawców, można było stopniowo rezygnować z wersji papierowej dokumentów.

Korzyści

Korzyści, jakie niesie EDI to przede wszystkim wyeliminowanie dużej część pracy manualnej związanej z przetwarzaniem dokumentów. Tradycja i Jakość nie działa w takiej skali jak najwięksi detaliści, niemniej przy ponad 100 tys. dokumentów automatyzacja bardzo skraca czas związany z ich procesowaniem. Pierwotnie zajmowało ono ok. tygodnia, z czasem zmniejszyło się do minut. W efekcie dzięki EDI ograniczone zostało także papierowe archiwum i wyeliminowano problemy zagubionych faktur, co poprawiło płynność. Dodatkowo, co bardzo ważne, do minimum ograniczona została liczba błędów. T&J stała się też bardziej atrakcyjna dla dużych dostawców. Sieci handlowe mogą negocjować lepsze stawki zakupu, gdy obsługują komunikaty EDI, bo tym samym ułatwiają pracę swojemu dostawcy.

Symbolic image copyright iStockphoto, andresr

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.