Usługi EDI dla ISS Austria

Szybki i bezpieczny odbiór i weryfikacja faktur

Przed wdrożeniem elektronicznych procesów fakturowania, ISS otrzymywała ponad 3000 faktur miesięcznie pocztą lub faksem. Musiały być one sprawdzane i przetwarzane ręcznie, co prowadziło do wysokiego ryzyka wystąpienia błędów. Pochłaniało to wiele zasobów ludzkich i czasu oraz zwiększało nakład pracy. Aby rozwiązać ten problem, ISS chciała zautomatyzować przetwarzanie faktur i wprowadzić scentralizowaną obsługę faktur.

Faktury EDI dla ISS – płynny proces fakturowania

e-Faktura za pośrednictwem EDI okazała się być rozwiązaniem, którego ISS potrzebowała do płynnej automatyzacji procesów fakturowania. Połączenie z platformą EDI eXite® zapewnia również, że faktury elektroniczne między wszystkimi partnerami biznesowymi są wymieniane w bezpieczny i przejrzysty sposób za pośrednictwem jednego połączenia.

Dodatkową korzyścią jest to, że przychodzące faktury mogą być teraz konwertowane i przetwarzane automatycznie. Wszelkie nieprawidłowości zostaną natychmiast wykryte i skorygowane, znacznie zwiększając ogólną wydajność procesu weryfikacji faktur.

„Wprowadzenie elektronicznych procesów fakturowania sprawiło, że wszystkie nasze procesy fakturowania stały się szybsze, wydajniejsze i bardziej wiarygodne. Nasze  obciążenie księgowości zmniejszyło się o około pół tygodnia roboczego. Praca z ekspertami z EDITEL była świetna podczas wdrażania i połączenia ze wszystkimi partnerami biznesowymi. Zadbali również o sprawną realizację projektu”. – Harald Denk, Dyrektor Krajowy IT

Korzyści z e-faktury w ISS Austria

  • Zautomatyzowane procesy fakturowania
  • Szybsze przetwarzanie faktur
  • Pojedynczy interfejs dla wszystkich partnerów biznesowych
  • Zmniejsza ryzyko błędów do minimum
  • Zmniejsza ilość papieru i ogólne obciążenie pracą
  • Płynna współpraca z dostawcami

EDI w branży F&B wymaga niestandardowych rozwiązań

Pod marką „taste’njoy” ISS Austria od 2017 roku oferuje również catering dla pracowników w 20 lokalizacjach. Dostawcy usług cateringowych pochodzą z bardzo różnych środowisk, co oznacza, że  mają również różne środowiska IT.  Do wymiany danych – w branży cateringowej odbywa się to głównie za pomocą katalogu artykułów (PRICAT) – ISS szukała rozwiązania, które spełniałoby wszystkie potrzeby, mając na celu komunikację ze wszystkimi partnerami biznesowymi w jednym języku. Pierwszym krokiem było wdrożenie rozwiązania EDI, firmy EDITEL, które zintegrowano bezpośrednio w systemie ERP, dla procesu zaopatrzenia w towary. Pozwala to na wymianę danych z partnerami biznesowymi, którzy mają już istniejące połączenie EDI.

Portal dostawców możliwy jest dla wszystkich

Dla wszystkich dostawców, dla których zintegrowane rozwiązanie EDI nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub finansowych, stworzono internetowy portal. Oznacza to, że każdy partner biznesowy – niezależnie od tego czy jest przystosowany czy nie może zostać włączony do cyfrowych procesów biznesowych w prosty i opłacalny sposób. Jedynym wymogiem jest dostęp do Internetu. W rezultacie ISS może teraz wymieniać zamówienia (ORDERS), awiza wysyłki (DESADV) i katalogi artykułów (PRICAT) ze wszystkimi dostawcami w formacie cyfrowym.

„Nasze działania przebiegają znacznie szybciej, ponieważ wyeliminowaliśmy zbędną papierologię i ręczne wprowadzanie danych. Znaleźliśmy wysoce funkcjonalne rozwiązanie, z którego chętnie korzystają nasi dostawcy. Zawdzięczamy to głównie dobrej współpracy z EDITEL”. – Harald Denk, dyrektor krajowego działu IT

ISS Austria

ISS Austria jest liderem na rynku usług dla obiektów. Zatrudniając około 7000 pracowników, firma oferuje kompleksowe portfolio usług dla budynków biurowych i przemysłowych, a także lotnisk i placówek opieki zdrowotnej w następujących obszarach: Sprzątanie (rozwiązania higieniczne), usługi techniczne (usługi budowlane), żywność (catering pracowniczy), bezpieczeństwo (rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa) i usługi wsparcia (recepcja i wsparcie wewnętrzne), miejsce pracy (projektowanie miejsca pracy) oraz IFS (zintegrowane usługi obiektowe). W 2021 roku ISS Austria osiągnęła około 280 milionów euro sprzedaży w 13 lokalizacjach.

Prawa autorskie do logo ISS Austria
Prawa autorskie do symbolicznego obrazu ISS Austria

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.