ViDA w 2023 roku nie osiągnie porozumienia politycznego!

vida

Z powodu przedłużających się prac nad dwoma filarami VAT in Digital Age, czyli Platform Economy oraz jednolitą rejestrację VAT, porozumienie polityczne ws VIDA zostanie osiągnięte w 2024 roku.

Unijny podatek VAT w epoce cyfrowej w zakresie trzech filarów reform nie doprowadzi w tym roku do ostatecznego porozumienia ministrów finansów UE, jak planowano. Oznacza to, że prace trwające nad wypracowaniem ostatecznych rozwiązań i terminów ich wdrożeń w Radzie UE przechodzą spod obecnej prezydencji hiszpańskiej na belgijską. Ostatecznie planowane jest zakończenie dyskusji w 2024 r.

Uruchamianie filarów może teraz przebiegać w następujący sposób:

  • Filar 1 – wymogi dotyczące sprawozdawczości cyfrowej i fakturowanie elektroniczne, termin wdrożenia przesunięty z 2028 na 2030 lub nawet 2032. Filar ten wymaga większej liczby technicznych dyskusji i porozumień. Wprowadza obowiązkowe ustrukturyzowane e-faktury VAT dla dostawców oraz cyfrowe raportowanie wewnątrzwspólnotowych transakcji B2B dokonywanych przez dostawców i klientów. Państwa członkowskie mogą nałożyć obowiązek oddzielnego fakturowania elektronicznego lub raportowania cyfrowego w przypadku transakcji krajowych, w tym kontroli przed odprawą celną.
  • Filar 2 – Platform Economy (uznany za dostawcę), nadal wymaga wypracowania licznych porozumień na szczeblach ministerialnych. Prawdopodobnie będzie to skutkowało opóźnieniem o rok, do 2026 r. W ramach tego filaru pobór podatku VAT (uznawany za dostawcę) zostaje przeniesiony na platformy i pośredników wspólnego korzystania z domu i przejazdu.
  • Filar 3, czyli jednolita rejestracja VAT – tu jest pełne porozumienie. Dotyczy ono ponownego możliwego opóźnienia we wdrożeniu z 2025 r. na 2026 r. Filar ten obejmuje przedłużenie jednolitej deklaracji VAT OSS w przypadku handlu elektronicznego i niektórych transgranicznych przepływów towarów B2B oraz harmonizację przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia VAT nierezydentów.

23 października komisja ECON Parlamentu Europejskiego zagłosowała za rocznym opóźnieniem wszystkich 3 filarów ViDA. Nie ma to jednak charakteru wiążącego, ale z pewnością odzwierciedla obawy, że przedsiębiorstwa i organy podatkowe nie będą gotowe do 2025 r. na filary 2 i 3.

Prosimy o aktywowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki, aby móc w pełni korzystać z możliwości tej strony.
Obecnie korzystasz z przestarzałej przeglądarki, co może powodować luki w zabezpieczeniach i obniżenie komfortu użytkowania.
learn how to easily update your browser.